งานปูนปั้น

heritage arts

ภายในโรงแรมจะพบเห็นศิลปะปูนปั้นได้ตามซุ้มประตูต่างๆ มีทั้งศิลปะของทางล้านนาและอยุธยา ทั้งสองซุ้มจะค่อนข้างมีความแตกต่างชัดเจนในเรื่องของแบบและรูปทรง ซึ่งทางฝั่งอยุธยาจะดูแข็งแรงแต่ทางฝั่งล้านนาจะดูอ่อนโยนกว่าเมื่อเทียบกัน

image
image
image
image
image