งานดุนโลหะ

heritage arts

การดุนลายเป็นงานสร้างสรรค์เชิงช่างหัตถศิลป์ที่บรรจงสร้างลวดลายบนแผ่นโลหะ และชิ้นงานในรูปทรงต่างๆ อย่างมีความประณีตสวยงาม ตั้งแต่สมัยพญามังรายเมื่อปีพ.ศ.1839 ได้สร้างความสัมพันธ์กับพุกาม และเจรจาขอช่างฝีมืออันได้แก่ช่างทอง ช่างฆ้อง ช่างต้อง ช่างแต้ม ช่างเหล็ก ช่างเงิน ช่างเขิน เป็นต้น

 

ความในใจจากศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน “พ่อครูดิเรก สิทธิสาร”

"การใส่ใจของช่าง คือเราใช้ใจในผลงานอยู่แล้ว ทุกอย่างต้องใช้ความอดทน สมาธิและเครื่องมือถือว่าเป็นส่วนสำคัญ ช่างที่ทำกว่าจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้แต่ละชิ้น จะมีขั้นตอนในการลงรายละเอียดหลายอย่าง ทั้งรูปแบบและทุกๆ อย่างต้องมีการวัดให้เท่าจริง ซึ่งลวดลายจะเป็นการสื่อความรุ่งเรืองทั้งด้านศิลปะ เพื่อให้คนที่มาพัก มาเห็น มาสัมผัส จะมีความสุข และเกิดความเจริญรุ่งเรืองในตัวชิ้นงานนี้ด้วย"

image
image
image