Slide Left Slide Right

จูเนียร์ สวีท

accomodations

ห้องพักที่มีการออกแบบที่ไม่เหมือนใคร สร้างเอกลักษณ์ของตัวเองในแต่ละห้องตามลักษณะของบุคคลที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลในสมัยอยุธยาและล้านนา ห้องพักแต่ละห้องประกอบไปด้วยเตียงเดี่ยวขนาดใหญ่ สมาร์ททีวี ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ ห้องน้ำในตัว ที่มาพร้อมกับอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในห้องสวีท สำหรับผู้เข้าพักที่มาเป็นครอบครัว ห้องนี้สามารถเชื่อมต่อภายในกับห้องพักแบบแกรนด์ดีลักซ์ได้

 

ห้องล้านนา ประกอบไปด้วยห้องทั้งหมด 4 ห้อง

มหาเทวี

มหาเทวี หรือ แม่พระพิลก เป็นพระชายาองค์หนึ่งที่ไม่ปรากฎพระนามในพระยาสามฝั่งแกน และทรงเป็นพระมารดาของพระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนา ถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทสูงยิ่งในพระราชสำนัก โดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายเมืองลำปาง จนมีอำนาจมากพอในการอยู่เบื้องหลัง การยึดพระราชอำนาจจากพระสวามี และเกื้อหนุนพระราชโอรสให้ขึ้นครองพระราชบัลลังค์ และร่วมกันปกครองรวมถึงร่วมรบในกองทัพล้านนาด้วยกัน ตลอดพระชนม์ชีพ

 

มังหลุงหว้าง

ชื่อมังหลุงหว้าง ไม่ปรากฎหลักฐานทางฝั่งอยุธยา แต่ในเอกสารล้านนาเป็นพระพม่าที่เป็นอุปนิกขิต* ของทางอยุธยาที่ถูกส่งไปสืบราชการโดยค่อยๆ สร้างชื่อเสียงจน ได้รับความไว้ใจให้เข้าไปอยู่ใกล้ตัวพระเจ้าติโลกราช พระเถระมังหลุงหลวงได้ออกอุบายลวงพระเจ้าติโลกราชว่า ถ้าหากพระองค์มีพระประสงค์จะมีพระบรมเดชานุภาพ ปราบไปทั้งชมพูทวีป พระองค์ควรสร้างพระราชฐานบริเวณ ต้นไม้ศรีเมืองเชียงใหม่ (ต้นนิโครธ*)  พระเจ้าติโลกราชทรงเชื่อตามคำยุ จึงทรงตัดต้นนิโครธทิ้งเพื่อสร้างพระราชฐาน ทำให้เกิดความวุ่นวายในพระราชสำนักอย่างมากมาย นอกจากนั้นทางอยุธยาได้ส่งพวกฮ่อผาสี (ชาวจีนอิสลาม) มาทำคุณไสย ฝังสิ่งอัปมงคลที่ประตูเมือง ที่ปรากฎหลักฐานเรียกชื่อต่อกันมาว่า ประตูหายยา (ไหยา) จนถึงปัจจุบัน

หมายเหตุ: *อุปนิกขิตหมายถึงสายลับ จารชน

*ต้นนิโครธ - ทางล้านนาเรียกว่าผักเฮือด นำยอดอ่อนมาใช้ประกอบอาหารได้ ทางภาคกลางเรียกว่าต้นเลียบ จัดเป็นไทรประเภทหนึ่ง

 

หมื่นด้งละกอน

หมื่นด้งละกอนหรือหมื่นด้งนคร เป็นชาวป่าแม่วาง เข้าถวายตัวรับราชการเมื่ออายุ 14ปี ในแผ่นดินพระเจ้าแสนเมืองมา พระอัยกา (ปู่) ของพระเจ้าติโลกราช ตอนเด็กๆ ชอบนอนในกระด้ง จึงได้ชื่อว่าเด็กชายด้ง เป็นขุนศึกคู่บารมีกษัตริย์ถึง 3แผ่นดิน จนถึงสมัยพระเจ้าติโลกราช หมื่นด้งละกอนเป็นแม่ทัพฝีมือดีที่ทางฝั่งอยุธยาต้องยำเกรงในฝีมือ และเป็นผู้นำทัพเข้ายึดเมืองเชลียงและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระยาเชลียง และต่อมาได้ครองเมืองลำปางด้วย ทุกวันนี้ชาวศรีสัชนาลัย (เชลียง) ยังคงเคารพนับถือหมื่นด้งนครและสร้างอนุสาวรีย์ไว้สักการะอีกด้วย

 

หมื่นลกสามล้าน

หมื่นลกสามล้าน เป็นขุนศึกที่สำคัญอีกคนหนึ่งในการรบกับท้าวช้อย พระอนุชาของพระเจ้าติโลกราช ที่เข้ามาแย่งชิงอำนาจการปกครองจากพระเจ้าติโลกราช จนสามารถสังหารท้าวช้อยได้ในสนามรบ และเคยได้รับพระราชทานอาชญาสิทธิ์แต่งตั้งเป็นแม่ทัพไปยั้งทัพอยุธยาและชำระคดีหมื่นเทิงชักศึกอยุธยาให้ขึ้นมาตีเชียงใหม่ ครั้งเมื่อพระเจ้าติโลกราชยังทรงขึ้นครองราชใหม่ๆ  โดยท้าวช้อยได้ตัดศีรษะหมื่นเทิงใส่แพหยวกกล้วย ล่องลงมาให้ทัพอยุธยาดูเพื่อเป็นการข่มขวัญอีกด้วย.

 

 

ห้องอยุธยา ประกอบไปด้วยห้องทั้งหมด 4 ห้อง

ยุทธิษเฐียร

พระยายุทธิษเฐียรทรงเป็นเจ้านายเชื้อสายราชวงศ์พระร่วง เป็นพระร่วงเจ้าสุโขทัยในปี พ.ศ.2011 จนกระทั่งอาณาจักรล้านนาเสียดินแดนสุโขทัยให้แก่อาณาจักรอยุธยา พ.ศ.2017 ในวัยเยาว์เมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงดำรงพระยศเป็นพระราเมศวรและครองเมืองพิษณุโลกอยู่นั้น ทรงได้สัญญาว่าหากได้ครองราชย์เป็นกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาจะทรงสถาปนาพระยายุทธิษฐิระขึ้นเป็นพระมหาอุปราช   แต่เมื่อทรงครองราชย์แล้ว ทรงจัดการปฏิรูปการปกครอง และตั้งให้พระยายุทธิษฐิระเป็นเพียงพระยาสองแคว ซึ่งเท่ากับเป็นการลดพระเกียรติ เมื่อทรงไม่ได้ตามประสงค์จึงทรงเอาใจออกห่างกรุงศรีอยุธยา และไปเข้ากับ พญาติโลกราชกษัตริย์ล้านนา นำทัพล้านนาเข้ามาเอาเมืองพิษณุโลก แต่ได้เพียงเมืองเชลียงไปในที่สุด

 

อินทราชัย (พระราชโอรสในสมเด็จพระบรมไตรฯ)

พระอินทราชา พระโอรสในสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ปรากฏพระนามเมื่อคราวไปรบศึกเชียงใหม่ ช้างของพระองค์โดนล้อมด้วยช้างศึกของทัพเชียงใหม่ ซึ่งนำโดยหมื่นด้งนคร และต้องปืนที่พระพักตร์จะสิ้นพระชนม์ในคราวนั้นหรือไม่ ไม่ชัดเจน ด้วยไม่ปรากฏพระนามต่อมาอีกเลย แต่ในบันทึกฝั่งล้านนาบันทึกว่าไม่สิ้นพระชนม์และทรงประกาศจะกลับมาเอาคืนอีกด้วย

 

สีหราชเดโช

เป็นชื่อตำแหน่งที่ตั้งขึ้นตั้งแต่ครั้งสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พบทั้งในตำแหน่ง พระยาและเจ้าพระยา โดยพระราชทินนามเต็มๆ ตามพระไอยการคือ  ออกญาศรีราชเดโชไชยะไภยพีริยปรากรมภาหุ เป็นเจ้ากรมอาสาหกเหล่าขวา ศักดินาหมื่น ถือตราหนุมานแผลงฤทธิ์ ขึ้นต่อสมุหกลาโหม หน้าที่ฝ่ายนี้คือกองกำลังรักษาพระองค์ เมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินออกนอกพระราชวังในศึกชิงเมืองเชลียงคืน ปรากฎนามพระยาสีหราชเดโชชัย ในลิลิตยวนพ่ายดังนี้ "พระสีหราชเดโชชัยเป็นแม่ทัพ นำกำลังมานับหมื่นมาจนถึงแนวพรมแดน"

 

ออกญาสุโขทัย

เป็นชื่อตำแหน่งพระยาหรือเจ้าพระยาผู้รั้งเมืองสุโขทัย ในศึกเมืองเชลียง ลิลิตยวนพ่ายบันทึกไว้ว่า 

" ช้างม้าดยรดาษเด้า     เตอมไป เล่าแฮ "

  พลแปดพันเขนแพน   หลากเหลื้อม

  พระยาศุโขทัย          กุกว่า เองแฮ

  เมลืองมล่านกลิ้งเพรื้อม   เพรอศ พรายฯ

แปลความ - ในกองทัพช้างม้าจำนวนมหาศาล พระยาสุโขทัยคุมพลเขนแปดพันนาย

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image